De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 
 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt het algemeen beleid van het OCMW. De raad bestaat uit 9 personen verkozen door de gemeenteraad voor een periode van 6 jaar.
De Raad komt elke maand 2 keer samen. Deze zittingen zijn openbaar maar bepaalde zaken (o.a. aangelegenheden i.v.m. personen) worden in besloten zitting behandeld.


Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
Chantal Van Litsenburgh, voorzitter (CD&V)
Vaartstraat 57 bus 5
8460 Oudenburg
059 26 80 45
0472 38 19 28
Rita Meyns (CD&V)
Westkerksestraat 76
8460 Oudenburg
059 26 68 67
0498 38 93 83
Johan Lesaffre  (CD&V)
Westkerksestraat 143
8460 Oudenburg
059 70 23 71
0477 68 64 26
Dina Verschaeve (CD&V)
Kwekerijstraat 28
8460 Oudenburg
059 26 68 78
Nancy Lecluyse (CD&V)
Rozenlaan 2
8460 Oudenburg
059 26 57 59
0484 61 63 84
Pieter Gilliaert (N-va)
Hoogwegel 29
8460 Oudenburg
0496 58 88 80
 
Lies Goemaere (Open Vld)
Abdijlaan 17
8460 Oudenburg
0474 30 57 34
Maarten Boucquez (Open Vld)
Burgstraat 24
8460 Oudenburg
0495 70 34 08
Tahira Malik (Sp.a)
 
Cono van Einelaan 2
8460 Oudenburg
 

 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
F 059-34 02 29
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30
F 059-34 02 39