Financiële en materiële steun

Financiële steun

Voor mensen die het financieel moeilijk hebben kan het OCMW bijspringen. Dit kan gebeuren onder diverse vormen: kosten ten laste nemen of een tegemoetkoming geven in de kosten van dokter en apotheker, ziekenhuisopname, ziekenvervoer, schoolkosten van de kinderen, enz. Afhankelijk van de situatie kan financiële steun al dan niet terugvorderbaar zijn.

Voorschotten

Het OCMW kan ook voorschotten geven op loon of op sociale uitkeringen zoals werkloosheid, ziekte-uitkering, kinderbijslag of pensioenen. Deze voorschotten worden dan rechtstreeks teruggevorderd bij de betrokken uitbetalingsinstellingen.

Dienstverlening in natura

Soms verleent het OCMW ook dienstverlening in natura. De meest voorkomende vorm hiervan is de brandstoftoelage (tegemoetkoming voor stookolie). Ook het verstrekken van voedsel of voedingswaren is hiervan een element.

 

Klik hier voor contactgegevens Sociale Dienst.
 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30