Asielzoekers

Het OCMW is ook belast met de uitvoering van een deel van het federaal asielbeleid nl. met de ondersteuning of opvang van de aan Oudenburg toegewezen politieke vluchtelingen gedurende de behandeling van hun asielaanvraag.  Dit gebeurt onder de vorm van financiële steun of de opvang in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI).  In het kader van dit LOI huurt het OCMW enkele studio's en appartementen waar in totaal 10 personen een onderkomen kunnen vinden gedurende de behandeling van de asielaanvraag.
 
Meer informatie bij Sarah Vanmullem, maatschappelijk werker.
Klik hier voor contactgegevens.
 
OCMW Oudenburg
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
T 059-34 02 20
WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
T 059-34 02 30